Førstehjælpbog 7. udgave, 1. oplag 2022 - dansk rødekors

Kun 97 tilbage
Varenr.
45222-1

Let og overskuelig instruktion i førstehjælp
Nyeste førstehjælpsbog fra DRK 2022
Størst faglig førstehjælpsviden
Fås også på engelsk og målrettet børn

110,00 kr. 88,00 kr.
Beskrivelse

Alle beskrivelser og førstehjælpsinstrukser, har fokus på målgruppen, "førstehjælperen"  som normalt gennemføre Deres førstehjælpskursus, hvert andet år, på 3-4 timer. 

Simpel og kort førstehjælpsinstruktion, både ved den livreddende førstehjælp og selvfølgelig også den almindelig førstehjælp, som buler og bistik o.s.v. 

Jeg vil altid anbefale denne førstehjælpsbog.  Det er efter min mening den mest fagligt gennemarbejdet førstehjælpsbog på market. Jeg har undervist i førstehjælp siden 1999. Jeg er uddannet sygeplejerske og  er tidligere ambulandebehandler.

Pædagogisk opbygge, med korte beskrivelser, efterfølgende orden.:
- Kort historie om skaden/sygdommen
- Hvad skal jeg starte med at gøre og Hvad skal man være forsigtig med - Skab sikkerhed
- Hvordan  vurderes skaden/sygdommen - Vurdering
- Hvor skal man ringe hen 1-1-2 eller skadestur - Tilkald hjælp
- Hvad er førstehjælpen til skaden/sygdomme - Giv førstehjælp

Alle skader/sygdomme kan selvfølgelig findes i førstehjælpsbogens stikordsregister, på de sidste sider.