Førstehjælpbog - Førstehjælp til børn 3. udgave, 1. oplag 2022 - dansk rødekors

Kun 80 tilbage
Varenr.
45222-1-1

Let og overskuelig instruktion i førstehjælp
Nyeste førstehjælpsbog fra DRK 2022
Størst faglig førstehjælpsviden
Bogen er målrettet førstehjælp til  børn

106,25 kr. 85,00 kr.
Beskrivelse

Alle beskrivelser og førstehjælpsinstrukser i førstehjælpsbogen til børn, har fokus ,på målgruppen, "førstehjælperen". Førstehjælperen som normalt gennemføre Deres førstehjælpskursus, hvert andet år, på 3-4 timer. 

Undervisningsbog om førstehjælpen til børn, der kommer til skade eller bliver syge.

Det er simpel og kort førstehjælpsinstruktion, både ved den livreddende førstehjælp, og selvfølgelig også den almindelig førstehjælp, som buler og bistik o.s.v. 
Førstehjælpsbogens 59 sider er "Aktionkort" om førstehjælp.

Jeg vil altid anbefale denne førstehjælpsbog fra dansk rødekors.  Det er efter min mening den mest fagligt gennemarbejdet førstehjælpsbog på market. Jeg har undervist i førstehjælp siden 1999. Jeg er uddannet sygeplejerske og  er tidligere ambulandebehandler.

Brug bogen som hurtigt opslagsværk / Aktionkort, ved opstået skade eller sygdom.

Førstehjælpsbogen er pædagogisk opbygge, med tegninger af børn. Med korte, let forstålige beskrivelser, efter følgende orden.:
- Kort historie om skaden/sygdommen.
- Hvad skal jeg starte med at gøre, og hvad skal man være forsigtig med - Skab sikkerhed
- Hvordan kendes / vurderes skaden/sygdommen - Vurdering
- Hvornår skal man ringe 1-1-2 ? selv tage på skadestuen? eller blive hjemme?. - Tilkald hjælp
- Hvad er førstehjælpen til skaden/sygdomme, og hvad skal jeg holde øje med?. - Giv førstehjælp

Alle skader/sygdomme kan selvfølgelig findes i førstehjælpsbogens alfabetiske stikordsregister, på de sidste sider i bogen.