Advarselstrekant - EN27 godkendt

 Ligger i plastetui
 Let at samle m/4 stabile ben
 Dansk placeringsinstruktion

Ekskl. moms: 50,00 kr Inkl. moms: 62,50 kr

Specifikation

Varenummer 900-45

Beskrivelse

Detaljer

Færdselsloven § 31.

Stk. 2. Køretøj, som på grund af færdselsuheld, motorfejl eller af anden årsag er standset på et sted, hvor det er forbudt at standse eller parkere, skal snarest muligt flyttes til et passende sted, medmindre andet følger af bestemmelserne i § 9. Er køretøjet standset på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen, skal føreren, såfremt køretøjet ikke straks fjernes, træffe foranstaltninger for at advare andre trafikanter. Motordrevet køretøj, bortset fra tohjulet knallert og tohjulet motorcykel uden sidevogn, samt påhængskøretøj skal afmærkes med en trekantet advarselsanordning. Denne skal anbringes, så kørende, der nærmer sig, advares i god tid. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om advarselsanordningen og dens anbringelse.

Bekendtgørelse om brug af advarselstrekant og havariblink

1. Motordrevet   køretøj, bortset fra to-hjulet knallert og to-hjulet motorcykel, der på grund   af færdselsuheld, motorfejl eller lignende årsag er standset på et sådant   sted   eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen, skal   afmærkes med en trekantet advarselsanordning (advarselstrekant). Det samme   gælder påhængskøretøj. Afmærkning kan dog undlades, hvis køretøjet straks   fjernes.

Stk. 2.  Advarselstrekant   skal anbringes yderst på kørebanen i samme side som det standsede køretøj.   Trekanten skal anbringes med front mod færdselsretningen mindst 50 meter, på   motorvej dog mindst 100 meter, før det standsede køretøj. 

Stk. 3. Køretøjet   kan under samme betingelser som angivet i stk. 1 afmærkes med   havariblink.   Afmærkning med havariblink fritager ikke for afmærkning med advarselstrekant.  

 § 2. En   advarselstrekant skal være godkendt og mærket i henhold til bestemmelserne i   ECE-regulativ nr. 27 om ensartede forskrifter om godkendelse af   advarselstrekanter.

Bedømmelser

Indsend din bedømmelse

Du anmelder: Advarselstrekant - EN27 godkendt